จองคิว

20210118_BIBI-lady-cover-04.png

สามารถจองผ่าน LINE ได้ค่ะ

LINE_QR CODE.png
4397bdfea4297f8c517f5901c72c31c3.png
Line1.png
แบบฟอร์มจองคิว
เพศ

ทางร้านจะทำการติดต่อกลับไปภายใน 2 วัน

โปรดเลือกวัน/เวลาเข้ารับบริการ

โปรดเลือกวันบริการที่ต้องการ

บริเวณกำจัดขน (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
บริการอื่นๆ (สามารถเลือกได้หลายข้อ)