ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

BB international corporation co., ltd

ที่อยู่

8 สุขุมวิท 53 ถนนไปดีมาดี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ก่อตั้ง

เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

เบอร์โทรศัพท์

062-516-6622 / 02-062-5199

เว็บไซต์

เงินจดทะเบียน

4,000,000 บาท

เนื้อหาธุรกิจ

ธุรกิจร้านเสริมสวย

พัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑ์เสริมสวยและเครื่องสำอาง